The pont neuf wrapped, Paris

JAVASEN CHRISTO

Prezzo Richiedi info

78x99cm
poster con inserto in carta e tessuto
1975-1980

Bio